אוכלוסייה

« חזרה למילון המונחים

הגורם מספר אחד לעליית מחירי הדירות בישראל הוא הגורם הדמוגראפי של שיעור הגידול של האוכלוסייה. רבים חושבים שמה שמוביל לעליית מחירים זה שילוב של ריבית נמוכה והיצע נמוך של בנייה חדשה. למרות ריבית נמוכה באירופה, הביקוש שם יחסית חלש בשל שיעור ילודה נמוך.
אם כן, הגורם הראשון לעליית המחירים זה הביקוש הגבוה, ובמילים פשוטות ביקוש זה אנשים.
התינוקות והילדים של היום הם רוכשי הדירות של המחר.

 

הדאגה הגדולה של הילדים שלנו