בועה

« חזרה למילון המונחים

מצב בו שווי הנכסים גבוה גם במצב של היעדר ביקוש.
למרות המחירים הגבוהים, אין בועה בשוק הדירות בשל ביקוש חזק ביחס להיקף היצע הדירות.
עליות המחירים מאז 2007 מהוות תיקון לירידות המחירים שהיו בעשר השנים שקדמו לכך.
בין השנים 1997-2006 בתקופת המיתון והאינתיפאדה, הריבית במשק היתה גבוהה והציבור העדיף השקעה בפיקדונות בנקאיים על פני דירות. יזמים בנו פחות והצטבר מחסור גדול בהיצע הדירות החדשות.

בועה זה שכרואים מנופים בונים עוד בניינים, ליד שכונות ריקות מתושבים. זה היה המצב ערב קריסת שוק הנדל”ן בפלורידה ולאס ווגאס, אולם זה ממש לא המצב בישראל.

אני ממליץ לקרוא את זה:

לפרוץ חוקית בנדל"ן