גידול אוכלוסייה

« חזרה למילון המונחים

קצב הריבוי הטבעי בישראל הינו הגבוה בעולם המערבי.
28% מהאוכלוסייה הינם ילדים עד גיל 14, ונתון זה מצביע על גודל הביקוש העתידי לדירות.
גודל האוכלוסייה מונה 8,480,000 תושבים, ומהווה את הסיבה העיקרית לכך שבישראל הקטנה מחירי הדירות נמצאים בעלייה מתמדת, עם תקופות זמניות של תיקוני מחירים קלים מטה (ולאחר מכן המחירים יעלו לשיא חדש).