דירות חדשות

« חזרה למילון המונחים

דירות “יד ראשונה” אשר נבנות על ידי יזמים, קבוצות רכישה ובבנייה עצמית.
אחת מתוך כל 3 עסקאות קניה, היא של דירה חדשה (2 העסקאות האחרות הן של דירות יד שנייה).
ברכישה על הנייר, יתרת התשלומים צמודה למדד תשומות הבנייה עד לסיום הבנייה. עד לקבלת המפתח, יש לשלם דמי שכירות במידה ולקונה אין דירה אחרת. במידה והקנייה היא להשקעה, יש לקחת בחשבון את “הפסד” דמי השכירות מרגע הרכישה ועד לקבלת החזקה, לעומת קנייה של דירה מיד שנייה שבה מקבלים דמי שכירות כבר מיום קבלת המפתח.

 

ההבדל בין 40 ל 100