דירת השקעה

« חזרה למילון המונחים

דירה המיועדת להשכרה לאחרים, אשר מכניסה לבעליה תזרים מזומנים חודשי מדמי שכירות. דירת השקעה יכולה להיות הדירה הראשונה והיחידה של בעליה, או דירה נוספת לדירת המגורים שלו. זוגות צעירים רבים קונים היום דירה קטנה וזולה (יחסית) למטרת השכרה, מכיוון שהתקציב שלהם אינו מאפשר להם לקנות בעיר שבה הם גרים בשכירות.

בישראל ישנן כ 110,000 עסקאות של רכישת דירות בשנה, כאשר כחמישית מהן של דירות להשקעה.
ניהול השכרת דירה, להבדיל מפיקדון בבנק, דורש השקעה של זמן והוצאות כספיות על תחזוקה. דירת השקעה מייצרת שני מקורות הכנסה: הכנסה פירותית מדמי השכירות, והכנסה הונית מעליית שווי הנכס לאורך השנים.

כיום רבים חוששים שקרנות הפנסיה לא יצליחו לייצר תשואה בשל הריבית הנמוכה של אגרות החוב הממשלתיות, ולכן ציבור גדול מתחיל להאמין שנדל”ן הוא אפיק הפנסיה הרצוי. לאורך שנים רבות, דירת השקעה תייצר הכנסה מצטברת ממוצעת של 5% לפחות בשנה, וזאת משילוב של עליית שווי הנכס והכנסה שוטפת משכר דירה.

מומלץ לקרוא את זה:

השקעות נדל"ן באנגליה