דירת מגורים

« חזרה למילון המונחים

רכישת דירה למטרת מגורים אישיים מערבת שיקולים רבים, ביניהם שיקולים שאינם כלכליים.
אנשים מוכנים לשלם יותר עבור דירה שקרובה למקום עבודתם או לבני משפחתם.
דירת מגורים היא “בית” – HOME.

בעלות על דירת מגורים תבטיח שלאחר סיום החזר הלוואת המשכנתא, בעל הדירה יוכל לגור בדירה לאורך כל ימי חייו, ולא יצטרך לשלם דמי שכירות לאף אדם. המשמעות היא יכולת הישרדות כלכלית בגיל הזיקנה.

דירת מגורים היא נכס אשר ימשיך להיות קיים גם לאחר שבעל הדירה יעזוב את העולם, ומכאן שדירת מגורים יכולה לשרת גם את נכדיו וניניו בעתיד.