דמוגרפיה

« חזרה למילון המונחים

הסיבה המרכזית לכך שבישראל מחירי הדירות “רק עולים במשך השנים” היא שיעור של כ 160,000 נפש (נטו, לאחר חישוב פטירות) בקצב הגידול השנתי של האוכלוסייה.
בישראל שיעור הילודה הממוצע לאשה עומד על 3 ילדים, ובשנת 2050 צפויה אוכלוסיית המדינה למנות 14 מיליון תושבים.

ריבית בנק ישראל תעלה ותרד במשך השנים, ממשלות יתחלפו ותוכניות מתאר ישתנו, אבל הביקוש יישאר גבוה במיוחד במרכז הארץ, וזאת בשל העובדה שכל תינוק שנולד ירצה לקנות יום אחד דירה, או שיגור בשכירות בדירה.