הסכם שכירות

« חזרה למילון המונחים

הסכם להשכרת דירה, בין משכיר לשוכר.
גובה דמי השכירות נקבע לפי מיקום הדירה ומאפייניה הספציפיים, ועל השוכר לוודא שתהיה לו האפשרות הכלכלית לשלם את דמי השכירות והמיסים החלים על הדירה, בהתחשב ביוקר המחיה ובהוצאות החודשיות השוטפות שלו ושל בני ביתו.