זינוק במחירים

« חזרה למילון המונחים

אם נביט לאחור 25 שנים, נראה שתי תקופות בהן מחירי הדירות זינקו:
במחצית הראשונה של שנות התשעים, בשל העלייה הגדולה מברית המועצות.
מאז שנת 2007 ועד היום, מחירי הדירות עלו בעשרות אחוזים בכל רחבי הארץ.
הסיבה לזינוק במחירים הינה ביקוש אמיתי גבוה ביחס להיצע מוגבל.