זכויות בניה

« חזרה למילון המונחים

גודל המבנה שניתן לבנות על קרקע בשטח מסוים.
ליזם יש אינטרס לקבל היתר בניה עם זכויות בניה גדולות ככל שניתן.
מצד שני, העירייה אינה ממהרת לאפשר עודף בניה, למשל מחשש של היווצרות פקקי תנועה.