חשש של מיתון

« חזרה למילון המונחים

מיתון מוביל לפיטורים ואבטלה ויש לכך השלכות מיידיות על שוק הנדל”ן.
אצל משקיעים, קיים חשש ששוכרים לא יעמדו בתשלומי דמי השכירות. אצל בעלי דירות שלקחו משכנתאות, קיים חשש שלא יעמדו בהחזרי המשכנתא החודשיים.
מתעניינים ברכישה יחששו מלקיחת הלוואות.