ישיבה על הגדר

« חזרה למילון המונחים

ביטוי למצב בו קונים אינם ממהרים לרכוש דירות בתקופת זמן מסוימת.
דוגמא: בתקופת המחאה החברתית, מקיץ 2011 עד קיץ 2012, או בקיץ 2014 בעקבות ההמתנה לחוק מע”מ 0 והמבצע הצבאי בעזה.
בתקופות אלו נוצרות הצטברות של ביקושים שגורמות לעליות מחירים בזמן חזרת הקונים לשוק.