מדד תשומות בניה

« חזרה למילון המונחים

כאשר קונה רוכש מיזם דירה “על הנייר”, מחיר הדירה צמוד למדד זה.
המדד משקף את יוקר עלות הבניה, כגון שכר פועלי הבנין ומחיר חומרי הגלם כמו בטון, ברזל ובלוקים.
המדד עומד על ממוצע של כ 3% בשנה.