מס רכישה

« חזרה למילון המונחים

מס חד פעמי אשר משולם בעת רכישת דירה.
שיעורי המס משתנים בהתאם לזהות הרוכש (משקיע הרוכש דירה נוספת משלם יותר) ושווי הדירה (מדרגות מס רכישה).
משקיעים משלמים מס רכישה מהשקל הראשון, עבור הדירה הנוספת שהם רוכשים.

 

הדאגה הגדולה של הילדים שלנו