מס שבח

« חזרה למילון המונחים

מס בגובה 25% אשר משולם לאחר מכירת דירה, על הרווח שנוצר בזמן הבעלות עליה.
מדובר על ההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הקניה, בניכוי הוצאות כגון מס רכישה ושכר טרחת עו”ד.
בחלק מהמקרים קיים פטור ממס בזמן המכירה.