משכנתא הפוכה

« חזרה למילון המונחים

מיועדת רק לבעלי דירה מעל גיל 60, אשר נשארים לגור בדירה שלהם.
כנגד שיעבוד הדירה, הבנק נותן כסף לבעל הדירה (תשלום חד פעמי או חודשי).
מתאים למבוגרים שזקוקים לכסף על מנת לממן את ההוצאות החודשיות השוטפות שלהם.
ההלוואה מוחזרת כאשר בעל הדירה מוכר אותה או נפטר.