משפרי דיור

« חזרה למילון המונחים

בעלי דירה אשר מוכרים דירה קטנה (נניח 3 חדרים) ורוכשים למגוריהם דירה גדולה יותר (נניח 4 חדרים), לרוב בשל התרחבות המשפחה.
יש את מצמצמי/משנמכי הדיור (לרוב מבוגרים שהילדים שלהם עזבו את הבית) אשר מוכרים דירה גדולה וקונים במקומה דירה יותר קטנה.

בלי שרוכשי דירה ראשונה (או משקיעים) יקנו את הדירות שמשפרי הדיור מוכרים, השוק לא יזוז. לכן בתקופות של קיפאון בקנייה, משפרי הדיור גם לא יכולים לקנות, כל עוד הם לא מוכרים.

מומלץ לקריאה:

 

הדאגה הגדולה של הילדים שלנו