משקי בית חדשים

« חזרה למילון המונחים

בישראל קיימים כ 2.4 מיליון משקי בית, כאשר בכל שנה נוצרים כ 50,000 חדשים.
הדוגמא הכי נפוצה הם אותם זוגות צעירים שעוברים לראשונה למגורים עצמאיים, וכן עולים חדשים וסטודנטים.
כמו כן, כ 12,000 זוגות מתגרשים בממוצע בכל שנה, כך שמשק בית אחד הופך לשניים.
כל משק בית חדש מגדיל את הביקוש לדיור.