פרוייקטים להשכרה בפיקוח

« חזרה למילון המונחים

פרוייקטים של דירות להשכרה בהם זכאים חסרי דירה יוכלו לגור בשכירות מוזלת לטווח ארוך (עד 10 שנים), כאשר דמי השכירות לא יוכלו לעלות מעבר לשיעור האינפלציה.
אולם, משקיעים מוסדיים אינם ממהרים להיכנס למיזמים אלה, גם בשל חששם מהאפשרות לפנות משפחות עם ילדים שאינם עומדים בתשלומי דמי השכירות.