פריפריה

« חזרה למילון המונחים

ביטוי למעגלי המגורים המרוחקים ממרכז הארץ (מחוץ לגבולות חדרה-גדרה).

הפריפריה “הקרובה” הינה חיפה ואשקלון ו”הרחוקה” צפונית ודרומית להן.
מחובת המדינה לדאוג לתושבי הפריפריה מבחינת מקומות תעסוקה, תחבורה, חינוך ותרבות.

יש להבדיל בין פריפריה חברתית לבין פריפריה גאוגרפית. למשל, העיר לוד אינה פריפריה גאוגרפית, אולם כיום עדיין נחשבת לאזור בעל רקע סוציו-אקונומי נמוך. במידה וייכנסו לעיר משפחות צעירות חדשות, תדמית העיר תשתנה, ומחירי הדירות יעלו בשל קרבתה לתל אביב ולכבישים כמו 431, 1, 6, 40.