תחזוקה

« חזרה למילון המונחים

עלות תחזוקת דירת השקעה שוחקת את שיעור התשואה.
דוגמא: אדם משכיר דירה ב 2,500 ₪ בחודש שהם 30,000 ₪ בשנה.
במידה ונדרש תיקון בגובה של 3,000 ₪ (למשל החלפת מזגן או דוד שמש), ההכנסה השנתית תקטן ב 10% ותקטין עימה גם את שיעור התשואה.