תשואה

« חזרה למילון המונחים

שיעור ההכנסה השנתי באחוזים משווי הדירה, בטווח הנע לרוב בין 3-5%.
דוגמא לתשואה של 4%: דירה בשווי של 1,000,000 ₪ אשר מכניסה 40,000 ₪ דמי שכירות בשנה.
לצורך חישוב התשואה, מחלקים את ההכנסה השנתית במחיר רכישת הדירה.
תשואה נטו מחושבת לאחר קיזוז הוצאות, כגון: ביטוח, תיקונים של קלקולים וצביעת הקירות.
כמו כן, בהחלפת שוכרים ישנן תקופות קצרות שהדירה עומדת ריקה, ללא כל הכנסה מדמי שכירות.

ככל שהתשואה השנתית גבוהה יותר, כך יקטן מספר שנות החזר ההלוואה. תשואה של 5% תחזיר את ההלוואה תוך 20 שנים, לעומת תשואה של 3.3% שתחזיר את ההלוואה תוך 30 שנים.