היצע

« חזרה למילון המונחים

היקף הדירות החדשות השנתי עומד על כ 45,000, אולם הביקוש עומד על מעל ל 55,000, ומכאן שקיים מחסור בהיצע. מחירי הדירות יישארו גבוהים, כל עוד ההיצע אינו מדביק את הביקוש.
יזמים מתזמנים רכישת קרקעות לבנייה, בהתאם לרמות הביקוש בשוק.

הביקוש מורכב ממשקי בית חדשים – זוגות צעירים, מתגרשים, עולים חדשים, עובדים זרים. היצע של דירות חדשות יכול להיות בצורה של בנייה חדשה, או בצורה של הריסת ישן ובניית חדש. הבעיה היא שההיצע “מתפזר” גם בפריפריה, ואילו רוב הקונים מעוניינים לגור במרכז הארץ. לכן כאשר זוג צעיר רוכש דירה בתוכנית ממשלתית (כמו מחיר למשתכן), לא בטוח שהוא יגור בעצמו בדירה שרכש בפריפריה. למעשה אותו זוג יגדיל את הביקוש לדירות בשכירות במרכז הארץ.