חתונות

« חזרה למילון המונחים

כ 45,000 זוגות מתחתנים בשנה בישראל.
כל זוג שכזה זקוק לקורת גג.
כ 12,000 זוגות מתגרשים בשנה. בנוסף, מגיעים גם עולים חדשים.
ביחד, זה מה שנקרא ביקוש אמיתי לדירות.