יזם

« חזרה למילון המונחים

גוף אשר יוזם ומתכנן בניה של פרוייקט.
הסיכון של מימון והצלחת הפרוייקט מונח על כתפי היזם. כנ”ל הסיכוי לרווח.
את הפרוייקט בונה קבלן ביצוע, תמורת תשלום שנקבע בינו לבין היזם.
האחריות כלפי רוכשי הדירות מוטלת על היזם.
היזם מוכר את הדירות לציבור וגוזר את הרווח (או ההפסד) שלו.

גם אדם פרטי אשר רוכש דירה להשקעה, הוא סוג של יזם. הוא לוקח הלוואות וסיכונים, על מנת להרוויח בעתיד, למען העתיד הכלכלי שלו ושל משפחתו.