חסרי דיור

« חזרה למילון המונחים

אנשים שאין בבעלותם דירה.
המדינה מנסה לסייע לאותם חסרי אמצעים, הן בהטבות לרכישת דירה והן בבניית פרויקטים של השכרה בפיקוח במחירים נמוכים ממחירי השוק.

על חסרי הדירה להגיע בכל מחיר לבעלות על דירה, גם אם מדובר על דירה זולה וקטנה, מכיוון שיהיה קושי כלכלי עצום לשלם שכירות ברבע האחרון של החיים, במיוחד לאנשים עם קצבאות פנסיה נמוכות.