חרדים

« חזרה למילון המונחים

מגזר עם מצוקת דיור קשה, בשל שיעור הגידול הטבעי הגבוה והצורך לגור באזורים בעל מאפיינים דתיים ספציפיים.
המגזר החרדי מונה מעל 1,000,000 איש (כ 12% מהאוכלוסייה) וגדל בקצב שנתי של כ 7%.
25% מכלל תלמידי כיתות א’ במדינה הם ילדים חרדים.

ישנן ערים (שכונות מסוימות) אליהן נכנסו חרדים רבים בשל מחירי הדירות הנמוכים יחסית, למשל לעפולה, חיפה, לוד, טבריה וערד. בציבור החרדי נהוג לרכוש דירה לאחר החתונה, אולם לזוג הצעיר לא תמיד ישנה הכנסה מספקת לצורך קבלת אישור מהבנק לקבלת הלוואת משכנתא, ולכן במקרה שכזה נהוג שההורים נכנסים כלווים נוספים להלוואה.

  1. בעוד 25 שנים יגיע שיעור החרדים באוכלוסייה לכ 19%, ובעוד 42 שנים לכ 27% מהאוכלוסייה.
  2. בעוד 42 שנים יעמוד שיעור החרדים והערבים יחד על כ 50% מאוכלוסיית ישראל.