משכנתא

« חזרה למילון המונחים

הלוואה לרכישת נכס, כאשר חסרי דיור יכולים לקבל עד 75% משווי הנכס הנרכש, משפרי דיור עד 70% ומשקיעים עד 50%. הבנק הוא שותף, שאינו מתערב בניהול הנכס ואף אינו מקבל אחוזים על עליית הערך. במילים אחרות, אם משקיע מביא 50% והבנק 50% וערך הנכס עולה ב 200,000 ש”ח, כל ה 200,000 ש”ח זה הרווח רק של המשקיע, למרות שהבנק היה “שותף” ב 50% בקנייה.

משקיע אשר רוכש דירת השקעה באמצעות משכנתא, למעשה מחזיר את ההלוואה מתוך דמי השכירות.
משקיע אשר מביא הון עצמי של 50%, לוקח את הבנק המלווה “כשותף שקט” לקניית הדירה.

אחד היתרונות הגדולים של נדל”ן, הוא המינוף – היכולת לקבל מימון חיצוני, בד”כ גדול יותר מההון העצמי שלך. אף בנק לא ייתן לך מאות אלפי שקלים כדי לקנות מניות, אבל כל בנק ישמח לתת לך מאות אלפי שקלים לטובת רכישת דירה.

ממליץ לקרוא את זה:

לפרוץ חוקית בנדל"ן