הון עצמי

« חזרה למילון המונחים

הסכום שנמצא בידי רוכש דירה ואשר מהווה את בסיס החישוב לצורך קבלת הלוואת משכנתא.
ההון העצמי המינימאלי אצל חסרי דירה צריך לעמוד על 25% משווי הדירה הנרכשת, אצל משפרי דיור על 30% ואצל משקיעים על 50%.

רוכש דירה ראשונה אשר ייקח הלוואת משכנתא בגובה של 75%, ישלם ריבית גבוהה יותר מרוכש דירה אשר ייקח הלוואה בגובה 60% משווי הדירה (שני אנשים עם הכנסות דומות), מכיוון שהסיכון של הבנק גבוה יותר. ההלוואות הכי זולות ניתנות כאשר ההון העצמי עומד על יותר מ 55%, כך שההלוואה נמוכה מ 45%, מכיוון שהסיכון של הבנק הכי נמוך במקרה הזה.

זוג צעיר עם הון עצמי של 400,000 ש”ח, יכול לקנות דירה בשווי של 1,600,000 ש”ח (הון עצמי של 25%), או לקנות דירה בשווי של 1,000,000 ש”ח (הון עצמי של 40%). ככל שההון העצמי גבוה יותר כאחוז משווי הדירה והמשכנתא נמוכה יותר כאחוז משווי הדירה, כך עלות ההלוואה תהיה זולה יותר ומספר שנות ההחזר יהיה קטן יותר.

אני ממליץ לקרוא את זה:

לפרוץ חוקית בנדל"ן