ירושות

« חזרה למילון המונחים

קבלת ירושות ועזרה כלכלית מההורים בחיים, הם לעיתים הסיכוי האחרון של זוגות צעירים רבים להגיע לבעלות על דירה.
יוקר המחיה והפער בין המשכורות למחירי הדיור, אינם מאפשרים לרוב הצעירים לחסוך מספיק לשם צבירת הון עצמי.
אולם, תוחלת החיים הארוכה “מאיימת” על גודל הירושות…