לא הקשבתם לי

« חזרה למילון המונחים

“אמרתי לכם לקנות דירה ולא הקשבתם לי”.
משפט שמבוגרים בעלי ניסיון אומרים לצעירים “מתוחכמים” אשר חושבים שהשקעה בבנק/ני”ע עדיפה כלכלית על פני רכישת דירה.
בתחילת שנות ה 2000 היה ניתן לקבל ריבית של 7% בפיקדון בנקאי חסר סיכון. בזמנו כלכלנים רבים טענו שמגורים בשכירות והשקעה “חכמה” וחסרת סיכון של ההון העצמי, עדיפים על פני קניית דירה.
מסתבר שהם טעו בגדול.
הם לא לקחו תסריט של ריביות אפסיות בבנק וזינוק במחירי הדיור.

בעבר אגרות חוב ממשלתיות (אג”ח) היו מקום בטוח לכסף, אולם כיום האינפלציה אפסית ולכן התשואות באג”חים גם אפסיות. לעומת זאת, ערכה של דירה תמיד עולה מכיוון שהאוכלוסייה גדלה בשעה ששטח האדמה לא גדל בהתאמה. קניית דירה מעניקה ביטחון נפשי, מעבר לשיקולים הכלכליים.