מס על דמי שכירות

« חזרה למילון המונחים

משכיר של דירה משלם מס על דמי השכירות ב 3 מסלולים:
1. פטור עד סכום מסוים.
2. 10% מהשקל הראשון, על הכנסה מעל סכום הפטור.
3. מס לפי שיעור המס השולי של המשכיר (רק במסלול זה ניתן לקזז הוצאות).