קבוצת רכישה

« חזרה למילון המונחים

קבוצת אנשים אשר מתארגנת למטרת רכישה משותפת של קרקע ובניית בנין עם דירה לכל אחד מחבריה, וזאת על מנת לחסוך את הרווח של היזם.
הסיכון הוא בניהול לא נכון של הפרוייקט, באחריות על הבנייה וכן בתלות ביכולת הכלכלית של כל אחד מחברי הקבוצה לאורך הדרך המשותפת.