קבלן

« חזרה למילון המונחים

גוף אשר מבצע בפועל את הבנייה עבור היזם.
נקרא גם קבלן ביצוע.
מעבר לבחירת החומרים, איכות הבניה נקבעת לפי רמת היסודיות והמקצוענות של הקבלן.
האחריות כלפי רוכשי הדירות מוטלת על היזם.