רוכשי דירה ראשונה

« חזרה למילון המונחים

להבדיל ממשקיעים הרוכשים דירה שניה או יותר, מדובר באנשים אשר קונים דירה בפעם הראשונה.
ציבור זה נדרש להביא הון עצמי מינימאלי של 25% משווי הדירה.
קבוצה זו בעצם מניעה את שוק הנדל”ן ודוחפת אותה מלמטה, באופן שמשפרי הדיור מוכרים להם את הדירות וממשיכים את השרשרת כלפי מעלה.