תוחלת חיים

« חזרה למילון המונחים

העלייה בתוחלת החיים הינה השיקול העיקרי לטובת רכישת בעלות על דירה לעומת מגורים בשכירות במשך כל החיים.
אדם אשר לוקח משכנתא ל 30 שנה בגיל 35, יסיים את תשלומי החזר ההלוואה בגיל 65, ואילו אדם שגר בשכירות יצטרך להמשיך ולשלם דמי שכירות חודשיים גם אחרי גיל 80.
משקיע אשר רוכש דירת השקעה עם משכנתא, בגמר החזר ההלוואה ייהנה מהכנסה שוטפת לכל ימי חייו.