תושבי חוץ

« חזרה למילון המונחים

יהודים מכל רחבי העולם שואפים שתהיה בבעלותם (עבורם או עבור ילדיהם) דירה במדינת היהודים.
בכל שנה נרכשות בישראל כ 4,500 דירות בממוצע, על ידי יהודים תושבי חוץ.
קבוצה זו מוסיפה לביקוש הגדול הקיים מצד תושבי המדינה, והאנטישמיות באירופה עשויה להביא לעלייה לישראל ולהגדלת הביקוש לדירות.

אם בשנת 2007 רוב הדירות נרכשו על ידי יהודים עשירים, בעיקר באזורים יוקרתיים על קו החוף, כיום רוב הרוכשים הם עולים חדשים ממעמד הביניים. כלומר, על הדירות העממיות מתחרים גם העולים החדשים, בנוסף לזוגות הצעירים, למשפרי הדיור ולמשקיעים.

גידול האוכלוסייה המוסלמית באירופה צפוי להגביר את כמות העולים בשנים הבאות, מכיוון שהיהודים חוששים שילדיהם יהיו חשופים מבחינת ביטחון אישי בבתי הספר ובשעות הפנאי שלהם. בערים מסוימות באירופה, שיעור המוסלמים גבוה מ 20% מסך התושבים.