בעלות

« חזרה למילון המונחים

בעלים של דירה אינו משלם דמי שכירות, אולם במידה ויש משכנתא הוא משלם לבנק החזרים חודשיים.
כ 70% מתושבי ישראל הינם בעלי דירות, ולכן אין אינטרס אמיתי לממשלה להוריד את רמות המחירים בצורה משמעותית.
בעלות על דירה מבטיחה שלווה כלכלית בשנות הזקנה.

עדיף לשלם משכנתא גדולה במשך 30 שנים, מאשר לשלם שכירות במשך 60 שנים.

אני ממליץ לקרוא את זה:

נדל"ן בעולם הרביעי