שמאי מקרקעין

« חזרה למילון המונחים

ברכישה של דירה עם הלוואת משכנתא, יש לקחת בחשבון שהערכת השמאי עלולה להיות נמוכה מהמחיר שבו נחתמה עסקת הרכישה.
מצב זה יכול לגרום לכך שלקונה יהיה חסר כסף לשלם למוכר עבור העסקה.
דוגמא: דירה נרכשה במחיר של 1,000,000 ₪ אולם השמאי העריך אותה ב 950,000 ₪ בלבד.
אם לקונה יש הון עצמי של 250,000 ₪, הבנק ייתן לו הלוואה נמוכה מ 750,000, כך שיחסר לו סכום מסוים לביצוע העסקה.